Home»News oud»Veilig werken met cytostatica

Veilig werken met cytostatica

De toename van het aantal patiënten dat geconfronteerd wordt met kanker brengt helaas ook een toename van medisch personeel dat blootgesteld wordt aan cytostatica met zich mee. Cytostatica worden geclassificeerd in de hoogste gevarenklasse. Een groot aantal cytostatica zijn carcinogeen, mutageen en reprotoxisch. Wie er beroepsmatig mee in aanraking komt, loopt dus een ernstig gezondheidsrisico. Vygon erkent dan ook het belang van veilig werken met cytostatica en heeft in dit kader Qimono ontwikkeld. Dit is een veilig en gesloten naaldloos systeem.

Lees verder