Home»Oncologie

Oncologie

 

 

 

 

 

Veilig werken met cytostatica

De toename van het aantal patiënten dat geconfronteerd wordt met kanker brengt helaas ook een toename van medisch personeel dat blootgesteld wordt aan cytostatica met zich mee. Cytostatica worden geclassificeerd in de hoogste gevarenklasse. Een groot aantal cytostatica zijn carcinogeen, mutageen en reprotoxisch. Wie er beroepsmatig mee in aanraking komt, loopt dus een ernstig gezondheidsrisico. Vygon erkent dan ook het belang van veilig werken met cytostatica en heeft in dit kader Qimono ontwikkeld.

Verder lezen

 

 

 

 

Curie-Cancer en Vygon ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor de verdere ontwikkeling van innovatief medisch materiaal

In het kader van deze samenwerking zullen Curie-Cancer en Vygon katheters en implanteerbare poorten ontwikkelen die resistenter zijn tegen ziekenhuisinfecties.

Verder lezen