Home»Wettelijke Informatie & Privacyverklaring

Wettelijke Informatie & Privacyverklaring

Inschrijving in het handelsregister

KvK-nummer: 30060023
BTW: NL 005775395B01

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Teksten, afbeeldingen, schema’s, geluiden, animaties en video’s zijn beschermd door het auteursrecht en de andere van kracht zijnde wetten. De inhoud op de internetsite mag niet worden gekopieerd, gebruikt, en aangepast voor commerciële doeleinden of ter beschikking worden gesteld aan derden.

Wettelijke bepalingen

De website die u momenteel bezoekt is eigendom van de firma:

Vygon SAS
5 rue Adeline
95440 Ecouen
Frankrijk
Tel : +33 (0)1 39 92 63 63
RCS Pontoise B 325 241 750

Directeur van de publicatie
M. Luc Nagels
SA Vygon NV
Haachtsesteenweg 1650
1130 Haren
België
T +32 2 706 09 50
F +32 2 705 60 43
marketingbenelux@vygon.com

Web hosting
Hardis Group
34 rue de la Tuilerie
38170 Seyssinet-Pariset
Frankrijk

Privacybeleid

Persoonsgegevens

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke
Dhr. Stéphane Regnault – Voorzitter en CEO van de Groep Vygon

De persoonsgegevens worden verzameld door
Vygon SAS, 5 rue Adeline, 95440 Ecouen, Frankrijk

Doeleinde van de verwerking
Door persoonsgegevens te verzamelen kunnen wij de op onze website aangeboden diensten verbeteren. Wanneer wij de persoonsgegevens ontvangen, zullen wij ze volgens de contractuele eisen verwerken voor de uitvoering van de wettelijke en contractuele verplichtingen.

Newsletters Vygon
Om op de hoogte te blijven, kunt u van ons elektronische informatie ontvangen (e-mail, sms…).
Indien u geen informatie wenst over onze activiteiten, kunt u hiertegen bezwaar maken via een rechtstreekse link in de Newsletter. U kunt ook mailen naar: GDPR.Benelux@vygon.com

Kader van gegevensverzameling
Wij verzamelen de door u opgegeven persoonsgegevens wanneer:
• wij een gebruikersaccount aanmaken;
• u navigeert op onze website;
• u contact opneemt met onze klantendienst;
• u bij ons solliciteert.

Ontvangers van de gegevens
De via de website van Vygon verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor bedrijven van de Groep Vygon. Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te realiseren (behalve indien de wet een langere bewaartermijn voorschrijft).

Uw rechten met betrekking tot de Franse wet Informatica en Vrijheden

In overeenstemming met de Franse wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978, die in 2016 is herzien door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beschikt u over een recht van inzage, rectificatie, overdraagbaarheid, verzet, vergetelheid en wissing van de u betreffende persoonsgegevens in ons bezit. Om deze rechten uit te oefenen kunt u mailen naar: GDPR.Benelux@vygon.com of per post contact opnemen met Vygon – GDPR, 8 rue de Paris, 95440 Ecouen met vermelding van uw naam, voornaam, e-mailadres en, indien u klant bent bij onze firma, uw klantnummer. In overeenstemming met de geldende wetgeving moet uw verzoek ondertekend zijn en een fotokopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening bevatten, alsook het adres waarop u een antwoord wenst te ontvangen. U ontvangt dan een antwoord binnen een termijn van één maand na ontvangst van het verzoek. Bent u reeds geabonneerd op een van onze newsletters, kunt u op elk moment beslissen om u uit te schrijven via een rechtstreekse link in de newsletter.

Cookies

Definitie
Een cookie is een bestandje dat een website op de browser van de gebruiker achterlaat om dan via deze browser informatie te verzamelen over het gebruik en de navigatie op de website.

Toestemming
Indien wij uw toestemming ontvangen over het gebruik van ‘basiscookies’ op onze website, nemen wij aan dat surfers ook de voorwaarden van onze website aanvaarden. Deze toestemming blijft maximaal 13 maanden geldig.

Gebruik
Net zoals de meeste websites gebruiken wij cookies om technische redenen, zoals de functies van de website of om uw navigatie te authentificeren en beveiligen.
De overzichtstabel hieronder bevat meer informatie over de 5 cookies die wij op onze website Vygon.nl gebruiken:

 

De website ‘Vygon.nl’ gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google, INC. (‘Google’).
Google Analytics gebruikt ‘cookies’, tekstbestandjes die op uw computer worden achtergelaten om anonieme informatie te verzamelen en te analyseren over de navigatie op de website www.vygon.nl.

Deze informatie wordt rechtstreeks verzonden naar Google dat ze verwerkt en rapporten opstelt voor de beheerders van de website www.vygon.nl. Deze website gebruikt Google Analytics niet om u te traceren of persoonsgegevens over u te verzamelen.

Google koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens van Google en probeert IP-adressen niet te linken aan de identiteit van een gebruiker van onze website.
Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien het hiertoe bij wet wordt verplicht of wanneer deze derden bovenstaande informatie verwerken in naam van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door dit in te stellen in uw browser, maar het is mogelijk dat u dan niet alle functies van de website www.vygon.be zult kunnen gebruiken.
Door de cookies te aanvaarden, stemt u in met de verwerking van uw gegevens door Google voor de hiervoor beschreven regels en doeleinden.

Herinnering: Contactgegevens voor vragen over gegevensbescherming:
Wenst u meer informatie over de verwerking van gegevens, kunt u mailen naar: GDPR.Benelux@vygon.com
of per
post contact opnemen met Vygon – GDPR, 8 rue de Paris, 95440 Ecouen (Frankrijk) met vermelding van uw naam, voornaam en e-mailadres.