Home»Belangrijke update met betrekking tot de ENFit™ connector voor enterale voeding

Belangrijke update met betrekking tot de ENFit™ connector voor enterale voeding

NUTRIFit®: het gamma dat beantwoordt aan de ISO norm 80369-3 ENFitTM

Zoals u weet is Vygon reeds jaren actief in de markt van de enterale voeding. Binnen deze markt gaan we weldra over naar een genormeerde connectie. Die evolutie houdt al onze klanten bezig.

De nieuwe connectie, ENFitTM genaamd, valt onder de ISO norm 80369-3. Die werd op 1 juli 2016 gepubliceerd.

 

In overeenkomst met GEDSA volgt Vygon dan ook de internationale introductietijdlijn die werd vooropgesteld. Vygon beschikt over een zeer compleet  ENFitTM gamma, dat op de markt wordt gebracht onder de merknaam NUTRIFit®.


De beschikbaarheid van ons NUTRIFit® gamma ziet er als volgt uit:

  • NUTRIFit® voedingspompen, voedingstrousses en spuiten: momenteel reeds beschikbaar
  • De rest van het NUTRIFit® gamma (voedingssondes en accessoires): september 2016

 

Naast haar NUTRIFit® gamma zal Vygon ook haar Nutrisafe®2 gamma blijven behouden. Die beslissing hebben we genomen omwille van het feit dat er internationaal heel wat bezorgdheden worden geuit m.b.t. het dode volume van de ENFitTM connector. Het risico op over- en onderdosering is te groot voor prematuurtjes. Het gebruik van deze hulpmiddelen kan ernstige gevolgen met zich meebrengen bij de toediening van kritieke medicatie (Digoxine, Morfine, Methadon, …). Om aan de specifieke behoeften van deze kwetsbare doelgroep te beantwoorden, heeft Vygon besloten om haar Nutrisafe®2 gamma op de markt te houden.

 

U kunt dus op ons rekenen voor alle benodigde materialen voor het veilig enteraal voeden van iedere patiënt.

Mocht u hierover nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen

 

Download de brief